Estricta Nostalgia

Estricta Nostalgia

Josefina Jordán

Grabado

78 x 56 cm

2003
Estricta Nostalgia