Listonia

Listonia

Mariadolores Castellanos

Resina mixta
56 x 24 x 24 cm
2017